براساس IDC ، درآمد بازار سرور در سراسر جهان در سه ماهه اول سال 2020 6.0 درصد کاهش یافته است